Skolereglement

Fornebu Trafikkskole AS

Skolereglement

 

 

Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring bygger på trafikkopplæringsforskriftene, læreplan kl. B fra Statens Vegvesen samt egenutviklet undervisningsplan. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

 

ELEVEN
Eleven er ansvarlig for å ha med bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs (original) til enhver kjøretime. Dersom eleven ikke har med bevis kan ikke kjøretimen(e) gjennomføres, men må betales på vanlig måte. Ved politikontroll e.l. vil elev uten bevis bli bøtelagt og får ikke lov til å fortsette kjøretimen. Elev må selv passe på å ha tatt all obligatorisk opplæring (slik som førstehjelpskurs, mørkekjøring kurs, trafikalt grunnkurs osv.) før eventuell oppkjøring.

 

LÆRER
Hver lærer har sine elever, du vil normalt få samme lærer under hele opplæringen. På grunn av ferier, sykdom og lignende, kan det imidlertid hende at du får en annen lærer for en kortere periode. Det er også mulig å be om en annen lærer uten å oppgi årsak.

 

SKOLEBIL
Du vil normalt benytte samme skolebil under hele opplæringstiden, også under førerprøven.

 

TEORIEKSAMEN
Teoriprøven for førerkort klasse B kan tidligst avlegges ½ år før fylte 18 år.

 

Bestått teoriprøve er gyldig i 3 år.

 

Etter at teoriprøven er bestått, kan eleven meldes opp til praktisk prøve. De som kjører opp mellom 16/3 og 1/11, og ikke har hatt trafikant i mørket fra trafikalt grunnkurs, har frist til og med 31.1 påfølgende år med å delta på mørkedemonstrasjon, da dette er sesongbetont.

 

ØVELSESKJØRING
Øvelseskjøring klasse A1 kan startes ved fylte 15 år, klasse B kan startes ved fylte 16 år, etter gjennomført trafikalt grunnkurs*, så lenge ledsageren er fylt 25 år og har hatt førerkort sammenhengende i 5 år, for vedkommende kjøretøygruppe. Ved øvelseskjøring må trafikalt grunnkurs bevis ALLTID medbringes.

 

* Trafikalt grunnkurs kan tas ved fylte 15 år.

 

SPERREFRIST
Hvis en person er ilagt straff eller domfelt for beruselse, kan politimesteren eller den han gir myndighet, fatte vedtak om at vedkommende ikke skal få førerkort før det har gått inntil 2 år etter at overtredelsen fant sted.

 

Den som har kjørt motorvogn uten førerkort for vedkommende gruppe av motorvogn, kan ikke få slikt førerkort første gang før det er gått minst 6 mnd. siden den ulovlige kjøringen fant sted.

 

Er det voldt større skade ved kjøringen, kan en ikke få slikt førerkort før det er gått minst 6 mnd. siden kjøringen fant sted. Det gis også vanligvis sperrefrister etter forbrytelse eller forseelse. Når sperrefristen foreligger er det forbudt å øvelseskjøre. Ved gjentagelse kan sperrefristen forlenges, eventuelt for all fremtid.

 

OPPFRISKNINGSTIMER
Om det går mer enn to måneder mellom siste kjøretime med læreren og praktisk prøve, vil skolen kunne kreve en oppfrisningstime før prøven.

 

UNDERVISNINGSTIDER
Første time starter normalt kl 08:00 og siste er ferdig ca kl 15:30. En kjøretime har varighet 45 minutter. Elevene møter på skolens kontor eller andre fastsatte plasser. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid av kjøretimene når en møter andre steder enn ved trafikkskolen.

 

AVBESTILLING AV TIMER
Ønsker du å avbestille time, må dette gjøres senest 24 timer før kjøretimen starter.

 

Mandagstimer må avbestilles senest fredag før kl 12:00. Avbestilling av kjøretimer må skje ved å kontakte læreren direkte eller ved å ringe 91 21 91 21. Telefonen er stort sett betjent kontinuerlig, sms meldinger godtas ikke for avbestilling av obligatoriske timer. Telefonen er betjent mellom klokken 0800 og 1600. Skolens kontortid er tilgjengelig på hjemmesiden.

 

NB! Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve.

 

Frist: 3 virkedager før avtalt tid. Dvs. at obligatorisk kjøring og førerprøve på mandag må senest avbestilles på onsdag før. Timer som ikke avbestilles innen fristen må eleven betale for. Godkjent obligatorisk opplæring blir innmeldt til Statens vegvesen når timen(e) er betalt  i sin helhet.

 

 

ELEVER SOM MØTER FOR SENT TIL TIMER
Læreren venter i 15 minutter. Etter denne tid betraktes timen som ”ikke møtt”, og eleven har ikke krav på å få kjøre resten av timen. Eleven må betale for timen.

 

TIMER SKOLEN MÅ AVBESTILLE
På grunn av sykdom, teknisk svikt, omrokkering av førerprøver hos Statens vegvesen og lignende beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke kommer til avtalt tid, vent i 15 minutter, kontakt deretter skolen for avtale om ny time. I tilfelle lærers feil har eleven har da krav på gratis time.

 

PRISER OG BETALING
Oppdaterte priser er oppført på skolens hjemmeside: www.fornebutrafikkskole.com.

 

Alle kjøretimer betales forskuddsvis hvis ikke annet er avtalt vis elevportalen tabselev.no. Trafikkskolen kan også utstede faktura for etterskuddsbetaling mot ekspedisjonsgebyr.

 

ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Ved utstedelse av faktura belastes kunden med en administrasjonskostnad på kr. 100,00.

 

LEVERING AV FØRERKORTSØKNADEN
Fyll ut søknadens på nett: www.vegvesen.no/din side.

 

Dersom du har svart nei på alle spørsmål om helse, syn og førlighet, trenger du ikke å sende med helseattest. Hvis ikke, må du gå til lege (evt. optiker) og få denne til å fylle ut helseattesten. Denne må legges ved søknaden. Send alle eventuelle papirer til:       

 

       Statens Vegvesen, Billingstad Trafikkstasjon, Stasjonsveien 21, 1396 Billingstad

 

 

Det er viktig at du får sendt inn papirene så raskt som mulig, da det tar tid å få igjennom vandelsjekk hos politiet.

 

NB. HUSK Å TA MED LEGITIMASJON TIL BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK PRØVE!

 

 

Ta kontakt

Åpningstider

Vår kontortid/office hours er man.-tor. kl. 13:00-15:00 og fre. kl. 12:00-14:00.

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Fornebu Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Les mer